Uddannelsesansvarlig

Sørger for vi har veluddannede medlemmer

Står for at alle i klubben har den træning og uddannelse, der er nødvendig for at de smidigt kan udfylde deres roller. Den ansvarlige har overblik over uddannelsesbehov for hele året for alle medlemmer inden for alle områder herunder kurser relateret til kajakroning, certificeringer, re-certificeringer, foreningsledelse, friluftsliv, pædagogik, databehandling, førstehjælpskurser, hypertermi kurser mv.

Kurser skal planlægges og medlemmer skal uddannes i tilstrækkeligt omfang til at poster og aktiviteter kan besættes og udskiftes efter behov, prioritering foretages i samarbejde med bestyrelsen. For at få den rigtige prioritering og undgå for mange eller for få uddannede så rapporterer den Leveringsansvarlig om de planlagte aktiviteter og deres behov for uddannede medlemmer.

Den trænings ansvarlige fører protokol over træningsbehov og medlemmerne ønsker og leverer en uddannelsesplan til bestyrelsen. Den indgår i årsplanen og udgives selvstændigt på klubbens website.

I uddannelsesplanen er der for hver rolle ( bestyrelsesmedlem, instruktør, ansvarlig, osv) en beskrivelse af den viden de optimalt set skal have, feks, skal bestyrelsesmedlemmer have læst håndbog i foreningsarbejde og kende alle klubben reglementer, mens en instruktør skal have IPP2 certificeringer og min. 10 instruktionsdage om året. Den personaleansvarlige bør have kursus i hvordan man fastholder og engagere frivillige arbejdere og den Kommunikationsansvarlig bør have kurser i fundraising og brug af sociale medier, den dataansvarlige skal kende regler for behandling af persondata ( iøvrigt gratis ved, frivillighed.dk) osv for alle roller

For at leve op til regler om behandling af personhenførbare data, samles alle data også fra den turneringsansvarlige over protokollen og medlemmers ønsker ved den kommunikationsansvarlige der ofte også vil have databehandler ansvaret.