Uddannelsesansvarlig

Sørger for vi har veluddannede medlemmer

Står for at alle i klubben har den træning og uddannelse, der er nødvendig for at de smidigt kan udfylde deres roller. Den ansvarlige har overblik over uddannelsesbehov for hele året for alle medlemmer inden for alle områder herunder kurser relateret til kajakroning, certificeringer, re-certificeringer, foreningsledelse, friluftsliv, pædagogik, databehandling, førstehjælpskurser, hypertermi kurser mv.

Kurser skal planlægges og medlemmer skal uddannes i tilstrækkeligt omfang til at poster og aktiviteter kan besættes og udskiftes efter behov, prioritering foretages i samarbejde med bestyrelsen. For at få den rigtige prioritering og undgå for mange eller for få uddannede, så rapporterer den Leveringsansvarlig om de planlagte aktiviteter og deres behov for uddannede medlemmer.

Den uddannelsesansvarlige fører protokol over træningsbehov og medlemmernes ønsker og leverer en uddannelsesplan til bestyrelsen. Den indgår i årsplanen og udgives selvstændigt på klubbens website.

I uddannelsesplanen er der for hver rolle ( bestyrelsesmedlem, instruktør, ansvarlig, osv) en beskrivelse af den viden, de optimalt set skal have. Eksempelvis kan det bestemmes, at  bestyrelsesmedlemmer skal have læst håndbog i foreningsarbejde og kende alle klubben reglementer, mens en instruktør skal have IPP2 certificeringer og min. 10 instruktionsdage om året. Videre kan det bestemmes, at den personaleansvarlige bør have kursus i hvordan man fastholder og engagerer frivillige arbejdere, og at den kommunikationsansvarlig bør have kurser i og brug af sociale medier, mens den dataansvarlige skal kende regler for behandling af persondata osv. for alle roller.