Materiel

Materielansvarlig

Sørger for at vi har velfungerende materiel.

Materiel er et stort område der dækker over alle klubben fysiske aktiver som material, stativer, lokaler og selve området. Det handler både om anskaffelsen vedligehold og  afskaffelse/salg. Den material ansvarlige kan udpege flere hjælpere eller endda lave underudvalg til at tage sig at de forskellige områder. feks, et stativudvalg.

Kajakker er vores største investering og skal behandles og vedligeholdes derfor udarbejder den materialeansvarlige et materialereglement der forklarer medlemmerne hvordan materiellet skal benyttes så der komme alle til gavn. Dette omhandler alt materiel fra kajak til spraydecks og dette godkendes endeligt af bestyrelsen og udgives under reglementer på klubben website. Når der kommer nyt materiel skal der tages stilling til hvordan det opbevares, benyttes, og vedl. Får vi feks, glasfiberkajakker så kræver det en ny vejl. i hvordan de skal behandles og vedligeholdes.

Materialet skal gerne udnyttes, så det måles på hvorvidt det benyttes og der søges anskaffet den type kajakker der er efterspørgsel på. Ubrugte kajakker søges solgt.

Den material ansvarlige prioriteret anskaffelser, vedligehold og bortskaffelse baseret på materiellets brug, kajakkernes brug kan ses i ro-registreringssystemet.

Det er et mål at hver kajak bør ro mindst 60 dage om året.

For at få mest for pengene så skal der i udgangspunkt købes udstyr som er let brugt eller på tilbud, efter hvad der er praktisk muligt. Hvis klubben køber udstyr af medlemmerne over 1000 kr. skal prisen først vurderes af trediemand for at undgå mistanke om kammerateri.

HVis der skal bruges mere materiel end klubben råder over, kan der anskaffes gennem DGI’s grejbank eller andre klubber. Dette koordineres i så fald af den materielansvarlige men kan sagtens udføres af en ro.instruktør e.a.