Ideudviklingsansvarlig

Sørger for at der er udvikles aktiviteter som medlemmerne værdsætter.

med tanke på Kajakchefen´s vision, mål og ønsker for året samler den Ideudviklingsansvarlige ideer, kreative tanker, input fra medlemmer og andet for at designe aktiviteter omkring kajak. Ideerne prioriteres finansieres og evt. prisfastsættes  i samarbejde med den økonomiansvarlige.

Aktiviteterne bør tilbyde noget for alle grupper af medlemmer og have til sigte at opkvalificere medlemmerne til flere og bedre oplevelser med kajak

 

Ideerne kan overgives til den kommunikationsansvarlige for at undersøge om der er tilslutning eller om ideen skal rette før de planlægges og koordineres med den leveringsanvarlige for hvad det kan lade sig gøre.

 

Alle samlede ideer indgår i et idekatalog som lægges på websitet for at medlemmerne kan se dem og tilføje deres egne ideer.

 

De færdige aktiviteter indgår en den samlede aktivitetsoversigt som godkendes af bestyrelsen der inkluderer den i årsplanen. Det kan være en ide at samle klubben i årets planlægningsfase for at få engageret dem i plan og senere udførelse af aktiviteterne.