Kontakt med omverdenen

Sørger for at medlemmer og potentielle medlemmer lærer om klubben tilbud.

Er ansvarlig for al kommunikation ind og ud af klubben vedrørende medlemmer og aktiviteter for medlemmerne og er den centrale kontakt for kommunikation via de mulige kanaler som mail, telefon, facebook, reklamer, presse, introdage osv.

Den kommunikationsansvarlige sørger for indmeldelsesblanketter og deres udformning, inkl. forhold omkring tilladelse til brug af personoplysninger. Opretter medlemmer i rokort og vedligeholder rokort.

Sørger for at sælge de aktiviteter og tilbud som klubben laver, som stativpladser, kurser, sponsorater, ture osv. Selve leveringen ligger af aktiviteterne ligger dog under den aktivitetsansvarlige.

Undersøger hvad der er interesse for blandt medlemmer e.a for en given idé, aktivitet e.a.

Søgning af sponsorater og håndtering af sponsorer hører også under dette område.

Der laves en kommunikationsplan for året, som bestyrelsen indarbejder i årsplanen, den skal omhandle planlagte aktiviteter, reklamer, kontakt med andre foreninger om projekter osv.