Leder af Kajakgruppen

Sætter retning for Kajakgruppens arbejde og definerer klubbens visioner.

De overordnede idéer kommer fra Lederen af Kajakgruppen, som sætter ord på den retning, som Kajakudvalget forsøger at arbejde imod. Der er visioner, som ikke tager højde for de begrænsninger der ligger i penge, frivillig arbejdskraft, aktiviteter, lokaler eller andet. Retningen defineres som ambitioner for klubben og lægges på klubbens website. Det kunne være. ting som: Vi skal være dobbelt så mange medlemmer i år. Vi skal have flere social arrangementer, et klubrace med andre klubber som deltagere. Vi skal i pressen 2 gange i år, og starte et nyt ungdomsarrangement. osv. – det kan være hvad som helst,  så længe det positivt kan udvikle klubben og dens formål. 

 

Kajakchefens vision kommer her: