Dataansvarlig – privatliv

Sikrer at klubben overholder regler omkring brug af data.

Er ansvarlig for klubbens forpligtelser for indsamling, opbevaring, anvendelse og sletning af data med med personoplysninger. Det omfatter, email, alder, portrætfotos.

Rollen varetages i udgangspunktet af den kommunikationsansvarlige men fastsættes af bestyrelsen der har ansvaret i sidste ende.

Den dataanvarlige skal bla. sikre at der kun indsamles data som der er sagligt behov for, data slettes når de ikke længere er brugbare, stopper et medlem slettes de ved udgang af året.

Data må kun videregives efter indhentet tilladelse, dette omfatter:

Adresse, tlf-numre på andre medlemmer på website

Offentliggørelse af portrætter på Facebook e.a.

Informerer frivillige, medlemmer og brugere om foreningens holdning til at offentliggøre situationsbilleder. dette kan i praksis sikres ved indmeldelse, men det skal opdateres løbende.

Der er mere information på:

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger