Dataansvarlig – privatliv

Sikrer at klubben overholder regler omkring brug af data.

Er ansvarlig for klubbens forpligtelser for indsamling, opbevaring, anvendelse og berigtigelse/sletning/anonymisering af data med personoplysninger. Det omfatter email, alder, portrætfotos.

Rollen varetages i den dataansvarlige, men regler for klubbens anvendelse af personoplysninger fastsættes af bestyrelsen, der har ansvaret i sidste ende.

Den dataanvarlige skal bl.a. sikre, at der kun indsamles data som der er sagligt behov for, at data berigtiges/slettes/anonymiseres, når der er grundlag for dette.

Data må kun videregives efter indhentet tilladelse, dette omfatter:

Adresse, tlf-numre på andre medlemmer på website

Offentliggørelse af portrætter på Facebook e.a.

Informerer frivillige, medlemmer og brugere om foreningens holdning til at offentliggøre situationsbilleder. dette kan i praksis sikres ved indmeldelse, men det skal opdateres løbende.

Der er mere information på:

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-foreningers-brug-og-behandling-af-personoplysninger