Aktivitetsansvarlig

Sørger for at alle de aktiviteter der er planlagt bliver udført

Den aktivitetsansvarlige sørger for at planlagte aktiviteter føres ud i livet, ved at sørge for at der allokeret personel; medlemmer, instruktører, rovagter, foredragsholdere e.a. som har fået opgaven med at lave aktiviteten. At de møder til aktiviteterne og der er planlagt med det rigtige materiel i rigtig mængde, der er bestilt lokaler, mad, billetter osv. At deltagerne er klar over hvad de skal, hvornår, hvad de skal medbringe, osv – Alt hvad det skal til at en aktivitet gennemføres succesfuldt.

Dette gælder også at levere “produkter”, som ikke er en aktivitet, det kan være at vise nye medlemmer rundt.. giver introduktion til klubbens systemer, regler mv.

Aktiviteter tager udgangspunkt i aktivitetsoversigten og når der er afsat personel, sat datoer på mv, lægges de ind i en aktivitetsplan der godkendes af bestyrelsen og indgår i årsplanen.

Den aktivitetsansvarlige kan ikke selv afvikle alle aktiviteterne selv men, men samarbejder tæt omkring aktiviteterne med instruktørerne, ro.vagter og medlemmer og at afholde aktiviteterne.

Den levereingsansansvalige supplerer aktivitetsplanen med praktiske detajler, personel og materiel eller laver supplerende planer såsom ro-vagt oversigt, materiel-bookingsoversigt e.a. .