Kajakudvalget

Kajakudvalget består af 9 områder, hver med én personligt ansvarlig. Hvert område kan dog have mange deltagere og hjælpere, som bidrager og organiserer som sig som den ansvarlige finder bedst. Flere områder kan også have samme ansvarlige, det kunne f.eks. være personel og træning, der varetages af samme person.

De 9 ansvarlige og de øvrige, som deltager i områderne, er organiseret i et kajakudvalg, hvor de koordinerer på tværs af klubben og skaber klubbens tilbud.

Der er altid én ansvarlig for hvert område. Hvis den ansvarlige er på ferie e.a, så udpeges en stedfortræder, som varetager opgaven 100%. Selvom der er én ansvarlig, så bør flere af områderne bestå af flere personer, da der ellers vil være for meget at lave. Det er dog den ansvarlige, som har det endelige ansvar over for bestyrelsen.

Kajakudvalget fastlægger selv sin arbejdsform og møderækker. Alle de overordnede planer for året, der kræver budgettering, skal dog passes ind i bestyrelsens årsplan, selv om bestyrelsen formelt bør godkende Kajakudvalgets arbejde, så er det ikke bestyrelsens opgave at være kreativ og lave disse ting om.

Alle møder og aktiviter i øvrigt føres i klubbens kalender, tilgængeligt på hjemmesiden, der varetages af den kommunikationsansvarlige.

Det kan være formålstjenesteligt, at der er sammenfald mellem den økonomiansvarlige i Kajakudvalget og kassereren for at lette arbejdet, men det er ikke nødvendigt.

Det kan være formålstjenesteligt at der er sammenfald mellem leder af kajakudvalget og formanden for bestyrelsen. Dette for at lette arbejdet, men det er ikke nødvendigt.

Tilgængelighed:

Idéen med Kajakudvalget er, at det er tydeligt hvem man kan kommunikere med om forskellige emner. Derfor skal de alle være kontaktbare for medlemmer via mail, der oprettes i klubregi som f.eks. personelansvarlig@slettenhavkajak.org.

Retningslinierne

Disse retningslinier er reguleret af vedtægterne punkt 10. Såfremt det måtte være uoverensstemmelser med noget i vedtægterne, så er vedtægterne bestemmende.