Kajakudvalget

Kajakudvalget består af 9 områder med én personligt ansvarlig. Hvert område kan dog have mange deltagere og hjælpere, som bidrager og organiserer som sig som den ansvarlige finder bedst. Flere områder kan også have samme ansvarlige, det kunne feks, være personel og træning der varetages af samme person.

De 9 ansvarlige og de øvrige som deltager i fra områderne, er organiseret i et forretningsudvalg, hvor de koordinerer på tværs af klubben og skaber klubbens tilbud

Der er altid én ansvarlig for hvert område.Hvis den ansvarlige er på ferie e.a, så udpeges en stedfortræder, som varetager opgaven 100%. Selvom der er én ansvarlig, så bør flere af områderne bestå af flere personer, da der ellers vil være for meget at lave. Det er dog den ansvarlige som har det endelige ansvar overfor bestyrelsen.

Kajakudvalget fastlægger selv sin arbejdsform og møderækker. Alle de overordnede planer for året der kræver budgettering skal dog passes ind i bestyrelsens årsplan, selv om bestyrelsen formelt bør godkende Kajakudvalgets arbejde, så er det ikke bestyrelsens opgave at være kreativ og lave disse ting om.

Alle møde og aktiviter i øvrigt føres i klubben kalender tilgængelig på hjemmesiden, der varetages af den kommunikationsansvarlige.

Det kan være formålstjenesteligt at der er sammenfald mellem den økonomiansvarlige i Kajakudvalge tog kasseren for at lette arbejdet, men det er ikke nødvendigt.

Det kan være formålstjenesteligt at der er sammenfald mellem kajakchefen i Kajakudvalget og formanden for bestyrelsen. Dette for at lette arbejdet, men det er ikke nødvendigt.

Tilgængelighed:

Ideen med de Kajakudvalget er at det er tydeligt hvem man kan kommunikere med om forskellige emner. Derfor skal de all være kontaktbare for medlemmer via mail der oprettes i klubregi som feks. personelansvarlig@slettenhavkajakklub.dk

Retningslinierne

Disse retningslinier er reguleret af vedtægterne punkt 10. Såfremt det måtte være uoverensstemmelser med noget i vedtægterne, så er vedtægterne bestemmende.