Aktitiveter

Her årsplanen :

Mangler PT.

Uddannelse af medlemmerne

Jo bedre du er som roer dets flere oplevelser kan du komme med på, derfor udbyder klubben over året en rækker kurser i kajakfærdigheder, friluftsliv, førstehjælp mv. Disse kurser fremgår at årsplanen.

Vi har en målsætning om at alle medlemmer som minimum skal opnå at kunne blive frigivet til at ro alene i det daglige rovand.

Fællesroning

I vores daglige rovand ror vi normalt 2 gange om ugen tirsdag kl 18:00 og søndag kl 10:00 fra klubben. I vinterhalvåret bliver det tidligt mørkt og vejret spiller mere ind, så her et det primært søndag kl 10:00 men også en del ad hoc ture.  Ved fællesroning vil der være en rovagt der ror med og som kan assistere nye roere.

Klubture:

Vi arrangere ture hvor vi typisk tager ud og hjem samme dag men nogle gange også med overnatning.

Vi transportere kajakker på private biler, men har adgang til kajaktrailer hvis det skulel blive nødvendigt.

Det er turplanlæggeren som fastlægger turen og sværhedgraden, de fleste ture kan gennemføres af let- til meget øvede roere, normalt vil det være på 15-30km pr. dag

Klubture planlægges og lægges i aktivitetskalenderen.

Ad hoc ture:

Vi planlægger de fleste ture der afhænger af vind og vejr i kort tid før de afholdes som ad hoc ture, de slåes typisk på på klubben facebook site hvor man kan melde sig til.

Møder (bestyrelse, udvalg mv)

Alle møder i klubben er åbne for klubben medlemmer som deltagere eller observatører, møder fremgår at klubben årsoversigt.

foredrag og andre sociale aktiviteter

Der arrangere sociale aktiviter efter medlemmerne behov og disse lægge ind i årsplanen.